Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa

w Stanowicach

Grono pedagogiczne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanowicach

mgr Marek Wiśniowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach
Dyrektor szkoły
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z: korekcji wad postawy, gimnastyki osiowo- symetryczno- trójpłaszczyznowej oraz Organizacji i Zarządzania. Od 1984 roku jest dyrektorem szkoły w Stanowicach.
mgr Agnieszka Adamczyk
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego o kierunku nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, zakres pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. W ZSP Stanowice podjęła pracę w 1996r.
mgr Anna Blach
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Opolu. W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wydział - matematyki, fizyki i chemii. W szkole W Stanowicach jest zatrudniona od 1992 roku i naucza matematyki oraz informatyki.
mgr Maria Dziedzic
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1999 roku ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. zaś w 2003 roku studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy na kierunku - Wychowanie do życia w rodzinie.
W latach 1981-83 pracowała w ZSZ i Technikum Chemicznym w Żarowie jako nauczyciel-polonista. Od 1983r. nieprzerwanie pracuje w ZSP Stanowice - prowadzi zajęcia bloku humanistycznego.
mgr Anna Janczak-Róg
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka historii na WSP Zielona Góra z 1988r.. W 1999r. ukończyła studia podyplomowe z geografii na Uniwersytecie Wrocławskim, zaś w 2000r. studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Opolskim. W roku szkolnym 1998/99 podjęła pracę w ZSP Stanowice - naucza przyrody.
mgr Teresa Kossak
Nauczyciel mianowany. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, wydział pedagogiczny, kierunek nauczanie początkowe.
mgr Ewa Lasak
Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poszerzonym programem w zakresie edukacji regionalnej. W 2006 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych - kierunek pedagogika ogólna. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
mgr Małgorzata Mądrzak
Nauczyciel mianowany. Absolwentka Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zakres - wychowanie fizyczne. W szkole w Stanowicach uczy religii od 1. 09. 1993 roku.
mgr Krystyna Olech
W 1992 r ukończyła Studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Historyczno-Pedagogicznych w zakresie kształcenia zintegrowanego. W 2004 ukończyła studia podyplomowe Metodyka Nauczania Języka Obcego - język niemiecki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. W roku 2006 ukończyła podyplomowe studia w zakresie oligofrenopedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.
mgr Kazimiera Szmidt
Absolwentka Pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu. Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz wiele warsztatów Pedagogiki Zabawy “Klanza”. Pracuje w przedszkolu w Stanowicach od 1984 r. w charakterze nauczyciela-wychowawcy. Jej hobby to góry, film i muzyka.
mgr Piotr Szmidt
Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył Studium Pedagogiczne w Legnicy. Do nauczania języka angielskiego uprawniają zdobyte certyfikaty: First Certificate in English i Certificate in Advanced English wydane przez Uniwersytet Cambridge w Anglii. Ukończył studia podyplomowe Pedagogiczno-Metodyczne z Języka Angielskiego w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. W ZSP Stanowice naucza języka angielskiego. Jego hobby to muzyka, historia i sport.