Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa

w Stanowicach

Udokumentowana historia naszej szkoły sięga 7 maja 1945 roku, choć wiemy, że przed wojną w tych budynkach także była szkoła.

Lata 1945 - 1960

Budynek szkoły
Szkoła rozpoczęła swą edukacyjną działalność 3.09.1945, pierwszym nauczycielem był p. Roman Waczków i uczył on wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły ze wsi Pasieczna, Czechinia, Olszany, Stanowice. Łącznie we wrześniu rozpoczęło naukę 12 dzieci po 4 miesiącach było ich 40, a w kwietniu 1946r. 50. Wobec zwiększającej się liczby dzieci z dniem 1 kwietnia przybył drugi nauczyciel p. Mazurek Leon. Budynki szkolne były zniszczone, więc zajęcia szkolne odbywały się w lokalach zastępczych. Pierwszym kierownikiem szkoły był ob. Bomiński. W czerwcu 1946 roku zaczęto remontować jeden z budynków szkolnych, w listopadzie remont ukończono.
Rok szkolny 46/47 rozpoczęło 76 uczniów. Po odejściu ob. Bomińskiego ze stanowiska kierownika szkoły w latach 1947 - 1952 kierownikami szkoły byli: Roman Waczków, Kozak, Węgierka a w latach 1953 - 56 Leon Mazurek. Do szkoły uczęszczało wówczas 180 uczniów, kadra nauczycielska zmieniła się i na ogół liczyła 4 - 5 nauczycieli. W szkole działała drużyna harcerska, istniał chór szkolny, zespół artystyczny, zespół dramatyczny. W 1956r. kierownik szkoły p. Leon Mazurek został przeniesiony do innej miejscowości, a na jego miejsce na stanowisko kierownika szkoły zatrudniony został Aleksander Jassyk.
Dzieci
We wrześniu 1956r. naukę rozpoczęło 200 uczniów, którzy z trudem mieścili się w jednym odremontowanym budynku. Lekcje odbywały się na dwie zmiany i trwały od 8.00 - 16.00. Podjęto starania o remont drugiego szkolnego budynku (remont rozpoczęto wprawdzie w 1951r., ale prace posuwały się opieszale z licznymi przerwami. Od 1957r. istnieje już szkoła w Pasiecznej. Rok szkolny 1959/60 rozpoczęło ponad 300 uczniów, kierownictwo szkoły objął Witold Gutkowski a uczyli: Maria Marciniszyn, Janina Kuzio, Roman Mika, Kazimierz Dura, Lidia Raducka, Aleksander Jossyk, Helena Jossyk, Genowefa Gębala, Stanisława Winiarz. W tym czasie w szkole istniała drużyna harcerska, chór szkolny, S.K.S., koła zainteresowań, S.K.O.

Lata 1960 - 1980

W roku szkolnym 1960 - 61 uczęszczało do naszej szkoły 349 uczniów. Grono nauczycielskie liczyło 10 nauczycieli wraz z kierownikiem szkoły. Warunki nauki były bardzo trudne aż do 15 Stycznia 1961r. kiedy to oddano do użytku drugi wyremontowany budynek szkolny.
W dniu 1.09.1961r. następuje kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły, funkcję tą obejmuje Stanisław Plencner by po dwóch latach odejść do Międzyrzecza a kierownictwo szkoły przekazać p. Agnieszce Hopek. Po roku p. Agnieszka Hopek oddaje kierownictwo p. Józefowi Rutkowskiemu a ten z kolei Henrykowi Klocowi. Szkoła liczy wówczas 13 nauczycieli są to: Musiał Maria, Zachariasz Ewa, Hopek Agnieszka, Kołosowska Wiesława, Zachariasz Czesława, Dmytrarz Zdzisława, Górska Martyna, Dziedziczak Elżbieta, Stajno Helena, Jossyk Helena, Jossyk Aleksander, Rutkowski Józef, Podkomórka Kinga.
W 1969r. następuje kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły. W związku z likwidacją szkoły w Pasiecznej wraz z dziećmi przychodzi do Stanowic kierownik tamtejszej szkoły p. Jan Gielata i z dniem 1.09.1969 obejmuje kierownictwo szkoły w Stanowicach. Data 1969 - 1980 to lata intensywnej pracy. W szkole istniały: drużyna zuchów, ZHP, PCK, chór, koło taneczne, koło techniczne, matematyczne, SKS. Młodzież jeździła na liczne wycieczki ale też pracowała społecznie np.: przy sadzeniu lasu.

Lata 1980 - 1995

W 1984 roku rezygnuje ze stanowiska dyrektora szkoły p. Helena Dąbrowska i dyrektorem zostaje p. Marek Wiśniowski. W tym czasie zmniejsza się liczba uczniów w naszej szkole i wynosi z okresowymi wahaniami ok. 140 - 180 uczniów.

Lata 1995- 2000

W naszej szkole spory ruch, we wrześniu 1995r rozpoczęto remonty klas, zaczęto od gabinetu polonistycznego, następnie historyczny, biologiczny, geograficzny. W II półroczu rozpoczęto prace remontowe w drugim budynku, wymieniono instalacje elektryczną, oraz cały strop w kl III. Zawirowanie w szkole spore ale efekty są widoczne, jest czysto, kolorowo i co najistotniejsze bezpiecznie. We wrześniu jubileusz 40 - lecia pracy zawodowej w naszej szkole obchodziła pani Władysława Kwiatkowska (sprzątaczka), pracowała w szkole od jej otwarcia, znała wszystkich dyrektorów i nauczycieli, chodząca skarbnica wiedzy, szkolnych anegdot uczniowskich i nauczycielskich. W 1996 likwidacji uległa szkolna stołówka w związku z tym zaszły również zmiany w zatrudnieniu. Na emeryturę odeszła pani W.Kwiatkowska, przestała pracować pani E.Górska. Małgorzata Kucharska – polonistka przeszła do pracy w LO, a w związku z przebywaniem p W. Kołosowskiej na urlopie zdrowotnym do I klasy przyszła młoda nauczycielka p A.Adamczyk. Wiosną 1997 r przygotowywaliśmy się po raz pierwszy do egzaminów do szkół średnich, które przeprowadzone zostały w szkołach podstawowych. Była to innowacja pedagogiczna eksperymentalnie wprowadzona po raz pierwszy w woj. wałbrzyskim. W r 1997 drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w konkursie gminnym pt „Chroń młode życie”, a J. Powroźnik zajął I miejsce w gminnym konkursie plastycznym pt.„Szczęśliwa rodzina”. Wrzesień 1997r. - naukę w naszej szkole rozpoczęło 184 uczniów, wszyscy jeszcze mamy w pamięci powódź, która dotknęła również naszą wieś. Rok szkolny 1997-98 w szkole był rokiem spokojnej i owocnej pracy: D.Szewczuk zakwalifikował się do rejonowego etapu olimpiady historycznej oraz do rejonowego etapu konkursu recytatorskiego, D.Sitko w etapie rejonowym konkursu „W świecie mitologii” zajął I miejsce. Dziewczęta z kl III i IV zajęły II miejsce w gminie w trójboju lekkoatletycznym, M.Sitko zakwalifikował się do rejonowego etapu konkursu matematycznego. W 1998 r odeszła na emeryturę p H.Stajno, nauczycielka nauczania początkowego. W trakcie wakacji wyremontowano toalety – prawdziwe luksusy, rozpoczęto również remont elewacji budynku, w którym uczą się starsze klasy, prowadzona jest wymiana okien i drzwi- prawdziwy plac wszelkich robót remontowo-budowlanych. W związku ze zdaniem budynku po dawnej stołówce szkolnej, świetlicę szkolną przeniesiono do budynku przedszkolnego bowiem UWAGA!!! UWAGA !!! od 15 marca 1999 Publiczne Przedszkole w Stanowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach stały się na mocy Aktu założycielskiego Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Stanowicach.
Akt założycielski
W 1999 roku w naszej szkole postanowiliśmy opracować nową formę rozwijania samorządności, inwencji i kreatywności uczniowskiej, tak powstał całoroczny konkurs pt. „Mistrz Samorządności” polegający na tym, że poszczególne klasy przejmowały szkołę we władanie na wylosowany przez siebie miesiąc. W danym miesiącu klasa odpowiadała za ; imprezy, konkursy, wystrój szkoły itp., specjalna komisja dokonywała oceny działań, wyników nauczania, wystroju klas. Całoroczna praca oceniana była i odpowiednio nagradzana wyjazdem na wycieczkę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że konkurs ten towarzyszyć nam będzie w ciągu najbliższych pięciu lat. Wraz z zakończeniem roku szkolnego odeszła na emeryturę p Z. Dmytrarz oraz p K. Kaliniak. Po raz pierwszy odeszły dwie klasy, klasa VIII- już ostatnia oraz kl. VII- do gimnazjum (wprowadzenie reformy oświatowej). W roku szkolnym 1999-2000 dalsze zmiany w naszej szkole, oprócz normalnej pracy ciągle coś się zmienia. Rozpoczęto przygotowania sali pod siłownię, która została oddana do użytku 27.01 2000r. W tym samym mniej więcej czasie zaczynają się przygotowania do utworzenia pracowni komputerowej, ale jakie to przygotowania: całkowita wymiana podłogi, zabezpieczenia w oknach i drzwiach. Pracownia informatyczna rusza 28.02.2000 r. W styczniu 2000r nasza szkoła została zaproszona do zaprezentowania swych dokonań na II Dolnośląskiej konferencji pt „ Polak- patriota we współczesnej Europie” – było to dla nas dużym wyróżnieniem i dowodem uznania dla naszej pracy